Aktuality

Při Sportovních hrách mateřských škol se bavilo přes 500 dětí

17.5.2017

Více než 500 dětí z 25 plzeňských mateřských škol se zúčastnilo 2. ročníku Sportovních her mateřských škol, který se uskutečnil na Atletickém stadionu města Plzně.
Při Sportovních hrách mateřských škol se bavilo přes 500 dětí

Sportovní hry mateřských škol za krásného slunného počasí zahájili radní pro sport Petr Chvojka spolu

s manažerem akce, českým reprezentantem v triatlonu Přemyslem Švarcem. Šestičlenná družstva složená ze tři dívek a tří chlapců předškolního věku se soutěžila ve čtyřech individuálních disciplinách a také v týmové štafetě.

 

O atmosféru se staraly nesoutěžící děti, které povzbuzovaly své týmy a zároveň měly možnost vydovádět se na některém z 11 stanovišť nachystané relax zóny nebo se zapojit do běhu na 400 metrů.

 

Z celkového vítězství se radovala 27. mateřská škola, druhá skončila 90. mateřská škola a třetí místo patří 38. mateřské škole.

 

Nejrychlejším předškolákem města Plzně v běhu na 400 metrů se stala Lucie Landmanová z 25. MŠ na Slovanech. V hodu do dálky byla mezi dívkami nejlepší Michaela Pluhárová (90. MŠ), mezi chlapci Jiří Kliment (64. MŠ). Běh kolem met ovládla Markéta Žornová (5. MŠ) a Matyáš Boček (38. MŠ). Nejdále při skoku z místa doskočila Lucie Landmanová (25. MŠ) a Jakub Kasl. Přeskakování a podlézání překážky nejrychleji zvládla Anna Cinertová (64. MŠ) a Dominik Nový.

 

O předání cen a vyhlášení výsledků se postarala náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, náměstkyně primátora města Plzně Eva Herinková, předseda správní rady Nadace sportující mládeže František Berka, starostové plzeňských městských obvodů Plzeň 4 Michal Chalupný, Plzně Křimic Vít Mojžíš a další hosté.

 

Největší akce pro předškolní děti na území Plzně vzešla z podnětu Nadace sportující mládeže a o její uspořádání se postaralo město Plzeň ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví. Na organizaci akce se podílelo více než 70 spolupracovníků a brigádníků.

 

Fotografie za akce budou k vidění na Facebooku NSM.

Aktuality

Sportovec Plzně 2017: nominace v žactvu a dorostu jsou otevřeny
Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal. To jsou jména úřadujících držitelů titulu Sportovec Plzně loňského roku. Právě probíhající nominace na Sportovce Plzně 2017 jsou prvním krůčkem k rozkrytí tajenky se jmény nejlepších plzeňských sportovců v kategoriích žactva a dorostu za rok 2017.
Grant Talent Plzeň 2017: přehled úspěšných žadatelů
Nadace sportující mládeže s podporou města Plzně i v letošním roce podporuje plzeňské sportovní talenty.
Mladí sportovci se mohou ucházet o podporu
Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, vypsala granty na podporu sportovních nadějí.
Při zahájení SPORTMANIE se projde nad hlavami diváků akrobatka na laně
Desetidenní atraktivní sportovní akce pro celé rodiny Letní SPORTMANIE Plzeň 2017, již pořádá město Plzeň, odstartuje v pátek 18. srpna ve 20 hodin v amfiteátru za OC Plzeň Plaza.

Partneři