Informace grant Talent Plzeň 2022 a TOP JSP

23.03.2022

Rada města Plzně na svém zasedání 14. března 2022 schválila vyhlášení dotačního programu pro pořadatele významných mezinárodních sportovních akcí určených mládeži. Jedná se o podporu, kterou v minulých letech vypisovala a realizovala Nadace sportující mládeže v rámci TOP Junior Sport Plzeň.

  • Informace grant Talent Plzeň 2022 a TOP JSP
    Informace grant Talent Plzeň 2022 a TOP JSP

V praxi to znamená, že NSM garantovanou podporu pro realizátory akcí TOP JSP obvyklým způsobem bohužel poskytnut nemůže. Místo toho je potřeba podat na město žádost v rámci programu Podpora tradičních mezinárodních mládežnických sportovních akcí pro rok 2022.

Vypsán byl také dotační program Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů. Jedná se o podporu, kterou v minulých letech vypisovala a realizovala Nadace sportující mládeže v rámci grantu Talent Plzeň. Tato podpora je určena pro sportovce od 10 do 19 let. V případě, že je žadatelem nezletilá fyzická osoba, podává žádost zákonný zástupce (rodič). Termín pro odevzdávání žádostí je od 1. 8. do 18. 8. 2022.

Podrobnější informace a formuláře jsou k dispozici zde: https://sport.plzen.cz/Dotace

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR