Pro žadatele

Granty pro žadatele z Plzně

Grant TALENT Plzeň 

SOUTĚŽ Plzeň 

SYSTÉMOVÁ PODPORA - určeno pro dlouhodobě smluvně spolupracující subjekty 

TOP JUNIOR SPORT PLZEŇ - určeno pro dlouhodobě zařazené akce splňující vypsaná kriteria

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR