Pro žadatele

Granty pro žadatele z Plzně

Grant TALENT Plzeň - Podpora mimořádných sportovních talentů a sportovních kolektivů v Plzni.

SPORTOVEC PLZNĚ - spojené s nominací v anketě Sportovec Plzně v kategoriích žactva a dorostu (každoročně v období prosinec - počátek ledna). Více informací na www.sportovecplzne.cz.

TOP JUNIOR SPORT PLZEŇ - určeno pro dlouhodobě zařazené akce splňující vypsaná kriteria.


Mimořádná podpora - např. pro akce unichž NSM byla iniciátorem jejich vzniku, na základě dlouhodobé spolupráce apod.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR