Pohyb "1P"

POHYB "1P"

Podrobnější informace o projektu Pohyb "1P" naleznete na adrese www.pohyb1p.cz.

Základní principy POHYB „1P

Proč Pohyb „1P

 • Iniciace zájmu dětí o pohyb a sport prostřednictvím rodičů, s přispěním školy.
 • Prvotní, cílenou informaci o způsobilosti dítěte vřadit se do společnosti by měli získat rodiče dětí v předškolním věku.
 • Způsob specifického pohybového zjištění byl vytvořen ve spolupráci s akademickým prostředím.
 • Prezentováno a oponováno na několika odborných seminářích; je zaměřeno hlavně na obratnost a pečlivost individuálního provedení; náročností odpovídá věku 5 let.
 • Souvislost se zdravotně preventivními programy pohybových aktivit, snižováním nadváhy, zvyšování pohybové aktivnosti.
 • Důvodem ke špatnému provádění pohybových dovedností může být vedle nadváhy i zdravotní stav dítěte (zraková analýza, počínající potíže s páteří,…), proto snaha o spojení se zdravotně preventivním zjištěním.
 • Vazba na další sportovní aktivity mládeže doporučované NSM a realizované sportovními subjekty - snaha o cílenou, aktuální nabídku sportovní činnosti.
 • V případě aktivního zapojení do organizovaného sportu a následně dobrých výsledků  ve sportu i ve škole možnost získání opakované podpory pro jednotlivce z prostředků NSM.
 • Pohybově preventivní charakter usilující o podporu ze zdravotnického prostředí.
 • Snaha o zapojení a podporu z obecních i krajských orgánů.

Co je Pohyb „1P

 

 • Pohybové zjištění o pěti položkách, z nichž jsou tři předem známé a další dvě se losují před začátkem akce v MŠ.
 • Orientační informace pro rodiče spojená s osvětou a nabídkou pohybových (sportovních) aktivit v místě konání akce.
 • Desky s výsledky každého dítě předávané hned po skončení pohybového zjištění lze použít na prezentaci sponzorů i aktivit samosprávy (krajské správy).
 • Pro děti je akce motivací k pohybovým aktivitám samostatným, ale i s rodiči či prarodiči.

Výstup:

 • upomínkové předměty pro děti
 • desky pro rodiče s obsahem: hodnotící list, osvětový dopis pro rodiče, nabídka sportovních aktivit v nejbližším okolí, nabídka dalších aktivit samosprávy, nabídka sponzorů.
 • Synergie – vyhodnocení výstupů, vazba na VŠ, VOŠ (využití studentů).
 • Součást kampaně „Česko se hýbe“.
 • NSM za realizaci akce v daném místě žádá pouze příspěvek pokrývající část nákladů na její uspořádání.
 • ČASPV
 • ČSS
 • SSS ČR