Další projekty

Výběr z dalších projektů, které Nadace sportující mládeže v minulosti realizovala. 

Povodně 2002 

Ničivé povodně v srpnu 2002 zasáhly v Plzni také mnoho sportovišť a sportovních zařízení. Řadu z nich ke své sportovní činnosti a aktivnímu trávení volného času využívaly děti a mládež. Nadace sportující mládeže se proto rozhodla zareagovat na obtížnou situaci, do níž se řada sportovních oddílů dostala vypsáním mimořádného grantového okruhu "Povodně 2002". Přírodním živlem zasažené plzeňské sportovní subjekty si nakonec rozdělily částku ve výši 300 000,- Kč. 

Setkání zástupců neziskového sektoru 

Předseda správní rady Nadace sportující mládeže Mgr. František Berka s paní Lívií Klausovou na setkání zástupců neziskového sektoru. 

 

Olympiáda dětí a mládeže 

Olympiáda dětí a mládeže je projekt Českého olympijského výboru. Za cíl si klade přispět ke sportovnímu a kulturnímu vyžití mladých lidí, šířit myšlenky olympismu a zdravé soutěživosti mezi mládeží. Jedná se o jednu z akcí, které Nadace plánuje podporovat i do budoucna. 

 

Swim Cup 

V roce 2003 přivítala Plzeň Swim Cup – světové setkání středoškolských družstev v plavání, kde vrcholné sportovní výkony nejsou cílem, ale dané sportovní odvětví je prostředkem k seznámení a k přátelskému setkání. 

 

Seminář "Jak podporujeme výběr a výchovu sportovních talentů" 

Navázat nové kontakty, podělit se o své zkušenosti a iniciovat obdobné programy zaměřené na podporu talentovaných sportovců v ostatních regionech ČR. To byly hlavní záměry semináře, který pro zástupce krajů přichystala Nadace sportující mládeže.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR