Poslání

Poslání Nadace sportující mládeže

Nadace sportující mládeže byla založena v roce 1993 a jejím posláním je zlepšování podmínek pro výběr, výchovu a další rozvoj sportovně talentované mládeže. V počátcích fungovala na území města Plzně, od roku 2003 rozšířila činnost na celou Českou republiku. V současnosti se její činnost zaměřuje především na území města Plzně.

Rozšíření činnosti umožnil mimo jiné úspěch ve výběrovém řízení při rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF). NIF byl zřízen za účelem podpory nadačního sektoru v České republice. Vláda proto Fondu národního majetku ČR uložila vyčlenit při privatizaci majetkových účastí státu ve II. vlně kupónové privatizace 1 % akcií ve prospěch NIF. Rozdělování mezi nadace probíhalo ve dvou etapách. V I. etapě příspěvek získalo 38, ve II. etapě 64 nadací. Nadace sportující mládeže patří mezi 29 nadací, které uspěly v obou etapách. I díky tomu se stala nadací s největším nadačním jměním v oblasti sportu (k začátku roku 2005 přibližně 40 mil. Kč). V budoucnu chce Nadace sportující mládeže rozvíjet svoji činnost zejména v následujících oblastech:
1. Konkrétní podpora od Nadace
Ocenění sportovních úspěchů
Odměna za dlouhodobou úspěšnou činnost
Prezentace úspěšných
Podpora vybraných akcí a aktivit na území ČR se zvláštním důrazem na organizované sporty atraktivní pro mládež, posilující sociální integraci a využitelné v každém věku (spolupráce se střešními organizacemi ve sportu a sportovními svazy, kraji a velkými obcemi)
2. Zkušenosti a rady úspěšných sportovců (uplatňování principu solidarity)
Jak se vyrovnat s úspěchem i neúspěchem ve sportu
Nutnost kvalifikace uplatnitelné po skončení sportovní kariéry
Ochrana zdraví
Péče o svůj zdravotní stav
Pojištění zranění a jeho případných následků
Péče o vlastní finanční prostředky
3. Všeobecně prospěšný cíl
Popularizace sportování se všemi jeho pozitivními aspekty včetně neformálního vlivu na celoživotní vzdělávání
Podpora těch, pro které je cílem uplatnění se ve sportu jako profesionál

Rozšíření činnosti umožnil mimo jiné úspěch ve výběrovém řízení při rozdělování finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF). NIF byl zřízen za účelem podpory nadačního sektoru v České republice. Vláda proto Fondu národního majetku ČR uložila vyčlenit při privatizaci majetkových účastí státu ve II. vlně kupónové privatizace 1 % akcií ve prospěch NIF. Rozdělování mezi nadace probíhalo ve dvou etapách. V I. etapě příspěvek získalo 38, ve II. etapě 64 nadací. Nadace sportující mládeže patří mezi 29 nadací, které uspěly v obou etapách. I díky tomu se stala nadací s největším nadačním jměním v oblasti sportu (k začátku roku 2005 přibližně 40 mil. Kč). V budoucnu chce Nadace sportující mládeže rozvíjet svoji činnost zejména v následujících oblastech: 

1. Konkrétní podpora od Nadace 

 • Ocenění sportovních úspěchů
 • Odměna za dlouhodobou úspěšnou činnost
 • Prezentace úspěšných
 • Podpora vybraných akcí a aktivit na území ČR se zvláštním důrazem na organizované sporty atraktivní pro mládež, posilující sociální integraci a využitelné v každém věku (spolupráce se střešními organizacemi ve sportu a sportovními svazy, kraji a velkými obcemi) 

2. Zkušenosti a rady úspěšných sportovců (uplatňování principu solidarity) 

 • Jak se vyrovnat s úspěchem i neúspěchem ve sportu
 • Nutnost kvalifikace uplatnitelné po skončení sportovní kariéry
 • Ochrana zdraví
 • Péče o svůj zdravotní stav
 • Pojištění zranění a jeho případných následků
 • Péče o vlastní finanční prostředky 

3. Všeobecně prospěšný cíl 

 • Popularizace sportování se všemi jeho pozitivními aspekty včetně neformálního vlivu na celoživotní vzdělávání
 • Podpora těch, pro které je cílem uplatnění se ve sportu jako profesionál

 

 • ČASPV
 • ČSS
 • SSS ČR