Pohybové Předpoklady "2P"

MOTTO:

Klíčem ke zdravému vývoji dítěte je pohyb. Odemknout zámek můžeme podporou pohybu a vštěpováním zájmu o sport. Dveře ke zdraví zamykáme lhostejností k nekonečnému vysedávání u televize a počítače. Pomozme dětem ve výběru jejich sportovní aktivity!

Zadavatel a vlastník systému testování:
Nadace sportující mládeže

Koncepce, obsah a struktura testování, koordinace prací:
Mgr. František Berka, spolupráce Mgr. Vlastimil Libeš

Odborné zpracování:
Ladislav Čepička, Ph.D., spolupracovníci - PaedDr. Karel Rubáš,CSc., PaedDr. Marta Bursová, CSc. a studenti PeF ZČU v Plzni

Tvorba a testování software:
Bc. Petr Křenek, spolupráce Ladislav Čepička, Ph.D., Mgr. Vlastimil Libeš

Foto:
Ing. Jaroslav Kadlec, žáci 33. ZŠ Plzeň

Ověřování testů Pohybových Předpokladů:
Žáci 4. ZŠ Plzeň, Bolevecké ZŠ Plzeň, 33. ZŠ Plzeň, 25. ZŠ Plzeň.

Autorská práva
© Veškeré části jakož i celek Pohybové Předpoklady ("2P") je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách, příslušných ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů České republiky. Veškeré texty a fotografie jsou chráněny každé zvlášť i v celku, včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného písemného souhlasu Nadace sportující mládeže je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

Texty neprošly jazykovou úpravou.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR