Kvalifikace SHMŠ určily postupující do finále

21.03.2023

Sportovní hry mateřských škol (SHMŠ), které pořádá město Plzeň ve spolupráci s Nadací sportující mládeže už od roku 2016, umožňují dětem poznat atmosféru sportovních soutěží se vším, co k tomu patří. Ve spojení s projektem Pohyb 1P se SHMŠ řadí k populárním akcím pro děti předškolního věku v Plzni.

  • Kvalifikace SHMŠ určily postupující do finále
    Kvalifikace SHMŠ určily postupující do finále

Od 7. do 15. března 2023 probíhala ve čtyřech městských obvodech kvalifikační kola, do kterých se zapojily všechny mateřské školy zřizované městem Plzeň z MO 1 až MO 4. Za každou mateřskou školu mohlo soutěžit několik skupin o velikosti do 25 předškolních dětí.

Každý z malých sportovců si vyzkoušel své schopnosti ve čtyřech disciplínách: ve skoku dalekém z místa, hodu míčkem z místa, člunkovém běhu 4x6 metrů a v podlézání a přeskakování překážky. Před začátkem soutěže se vždy děti rozcvičily pod vedením lektorů z Aktivity centra Krašovská Plzeň a po skončení na každého čekal malý dárek v podobě sportovního vaku na záda a pitíčka.

„Osobně jsem navštívil několik sportovních dopolední a když jsem viděl tu dětskou radost, elán a soutěživost, zcela mne do akce vtáhly, a i já jsem si vyzkoušel dané disciplíny. Těším se s postupujícími do finále a doufám, že děti, které se nekvalifikovaly, budou o to více trénovat,“ podělil se se zážitky radní města Plzně Tomáš Morávek.

S organizačním zajištěním Sportovních her mateřských škol tradičně pomáhali i studenti Západočeské univerzity v Plzni, poděkování patří i partnerům Decathlon, VZP a Obytná zóna Sylván, D-klub, Tělocvičná jednota Sokol Plzeň -Doubravka, 7. ZŠ a MŠ, AK Škoda Plzeň a TJ Slavia Plzeň.

Do velkého finále, které se bude konat 8. června na Atletickém stadionu města Plzně, se kvalifikovaly vždy čtyři nejlepší mateřské školy z každého obvodu. Mateřské školy z obvodu MO 5 - MO 10 automaticky postupují do finále.

Podrobné výsledky na www.shms.cz.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR