Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

 

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň (dříve známé také pod názvem "Mimosystémové podpora") mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

 

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

 

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

 

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce.

 

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

 

Co je v grantu nového

 

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

 

Uzávěrka pro podávání žádostí: 21. 9. 2016

 

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

 

Formuláře

Aktuality

Město Plzeň nachystalo Olympijský park
V pátek 5. srpna otevře svoje brány Olympijský park Plzeň. Zahájení je naplánováno na 20:00 hodin. Plzeňané se mohou těšit na představení plzeňských sportovních klubů, brazilskou show a ohňostroj, který odstartuje přímý přenos zahajovacího ceremoniálu z brazilského Rio de Janeira.
Festival Sportu bavil rekordní počet návštěvníků
Téměř 6000 návštěvníků zavítalo ve středu do OC Plaza Plzeň a přilehlého parku na třetí ročník Festivalu Sportu. Na 51 sportovních stanovištích si mohli na vlastní kůži aktivně vyzkoušet tradiční i méně obvyklé sportovní discipliny.
Omezení doby pro osobní konzultace
Chcete nás navštívit? Věnujte, prosím, pozornost informacím o omezení doby pro osobní konzultace.
Festival Sportu se blíží
Již třetí ročník Festivalu Sportu, který připravuje Nadace sportující mládeže ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pohyb a zdraví, přinese opět den plný pohybu, sportu a dobré zábavy. V OC Plzeň Plaza a přilehlém parku se ve středu 22. 6. 2016 objeví téměř 50 sportovních stanovišť, kde si bude moci každý aktivně a na vlastní kůži vyzkoušet nejen tradiční, ale i méně obvyklé a neznámé sportovní discipliny.

Partneři