Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Aktuálně: Pro rok 2017 zatím grant nebyl vypsán.

 

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň (dříve známé také pod názvem "Mimosystémové podpora") mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

 

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

 

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

 

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce.

 

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

 

Co je v grantu nového

 

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

 

Uzávěrka pro podávání žádostí: 21. 9. 2016

 

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

 

Formuláře

Aktuality

fiogf49gjkf0d
Sportovec Plzně 2016 - přehled oceněných
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v obřadní síni plzeňské radnice proběhne Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 2016 v kategoriích žactva a dorostu.
fiogf49gjkf0d
Probíhá nominace nejlepších mladých sportovců města Plzně za rok 2016
Jubilejní dvacátý ročník ocenění nejlepších sportovců města Plzně v kategoriích žactva a dorostu se uskuteční v průběhu března 2017. Nominace nejlepších jednotlivců i družstev je možné zasílat již nyní.
fiogf49gjkf0d
Sportovec Plzně 2016: navrhněte kandidáty na nejlepší sportovce města v kategoriích žactva a dorostu
Do 9. 1. 2017 je možné podávat návrhy kandidátů na nejlepší sportovce města Plzně roku 2016 v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu (jednotlivci a družstva).
fiogf49gjkf0d
Plzeňské mateřinky rozhýbal projekt Pohyb 1P
Probudit a povzbudit vztah k pohybu a také zábavnou formou zjistit, jak jsou na tom předškolní děti s úrovní pohybových dovedností.

Partneři