Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Aktuálně: Pro rok 2017 zatím grant nebyl vypsán.

 

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň (dříve známé také pod názvem "Mimosystémové podpora") mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

 

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

 

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

 

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce.

 

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

 

Co je v grantu nového

 

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

 

Uzávěrka pro podávání žádostí: 21. 9. 2016

 

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

 

Formuláře

Aktuality

Nenechte si ujít on-li chat s nejlepšími sportovci Plzně roku 2016
Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal budou ve středu 19. 4. od 16:30 hod. odpovídat v on-line chatu na dotazy návštěvníků portálu Regionplzen.cz.
Sportovci Plzně 2016 jsou Eliška Pechmannová a Filip Nepejchal
Plzeň zná nejlepší sportovce roku 2016 v kategoriích žactva a dorostu. V obřadní síni plzeňské radnice se jimi stali Eliška Pechmannová (sportovní aerobik) a Filip Nepejchal (sportovní střelba).
Kdo bude Sportovcem Plzně 2016?
Ve čtvrtek 23. března budou známi vítězové jednotlivých kategorií ankety Sportovec Plzně 2016 v kategoriích žactva a dorostu. Akci každoročně vyhlašuje Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora města.
Sportovec Plzně 2016 - přehled oceněných
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v obřadní síni plzeňské radnice proběhne Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně 2016 v kategoriích žactva a dorostu.

Partneři