Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Grant Talent Plzeň (Mimosystém)

Pro rok 2016 dosud nevypsáno.

 

Žádosti v rámci tzv. "Mimosystémové podpory" Nadace sportující mládeže mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladěn prostudujte grantová pravidla Mimosystém a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

 

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

 

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

 

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně nejméně po dobu 3 měsíců v daném roce.

 

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

 

Uzávěrka pro podávání žádostí: bude upřesněna při vypsání grantu.

 

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

 

Formuláře

Pro rok 2016 dosud nevypsáno.

Aktuality

Děti z plzeňských školek si užily atmosféru významných sportovních závodů
Děti z šestnácti mateřských školek si dnes na Atletickém stadionu města Plzně užily pocity, které zažívají špičkoví sportovci na významných sportovních závodech. Nadace sportující mládeže, město Plzeň a obecně prospěšná společnost Pohyb a zdraví zde zorganizovaly první ročník Sportovních her mateřských škol.
Omezení doby pro osobní konzultace 18. 5. 2016
Ve středu 16. 5. 2016 je doba pro osobní konzultace omezena na dobu od 14 do 18 hod. z důvodu konání Sportovních her mateřských škol. Děkujeme za pochopení.
Sportovci Plzně se stala plavkyně Tereza Polcarová a karatista Radek Štádler
Plavkyně Tereza Polcarová a karatista Radek Štádler se stali v obřadní síni plzeňské radnice nejlepšími sportovci Plzně za rok 2015 v kategoriích staršího žactva a dorostu. Akci připravila Nadace sportující mládeže pod záštitou primátora Martina Zrzaveckého.
Plzeň ocení mladé sportovce, jejich profily jsou již nyní k vidění na radnici
Nejlepší sportovci města Plzně za rok 2015 v kategoriích žactva a dorostu převezmou ocenění ve čtvrtek 17. 3. 2016 na plzeňské radnici. Akci pod záštitou primátora města Martina Zrzaveckého připravuje Nadace sportující mládeže.

Partneři