Blíží se uzávěrka grantu Talent Plzeň

20.09.2021

Nadace sportující mládeže, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, také v letošním roce vypsala grant Talent Plzeň, který je určený na podporu plzeňských sportovních nadějí.

  • Blíží se uzávěrka grantu Talent Plzeň
    Blíží se uzávěrka grantu Talent Plzeň

Podpora z grantu je určena sportovcům ve věku do 19 let., kteří během uplynulých dvanácti měsíců dosáhli výrazných úspěchů na republikových nebo mezinárodních soutěžích.
„I v letošním roce budeme při posuzování došlých žádostí zohledňovat situaci způsobenou koronavirovou pandemií. Některé soutěže se nemohly uskutečnit, sportovci tak neměli možnost dosáhnout takového množství výsledků jako obvykle,“ uvedl člen správní rady Nadace sportující mládeže Lukáš Lintimer.

Příspěvek od Nadace je možné využít například na nákup sportovního vybavení nebo jiné náklady související se sportovní činností. Sportovci, kteří měli na posledním vysvědčení vyznamenání, pak mohou získat také prospěchový bonus. Kompletní grantová pravidla a formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.nsm.cz sekce „Pro žadatele“.

Žádosti lze podat dle pokynů uvedených na webu elektronickou formou zasláním na e-mail granty@nsm.cz, poštou na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň nebo přinést osobně. Uzávěrka příjmu žádostí je 4. října 2021.

„Město Plzeň podporuje sport dětí a mládeže. Cením si práce Nadace sportující mládeže a tento úzce specializovaný grant cílí na přímou finanční podporu mládeže do 19 let. V letošním roce se dokonce podařilo na základě dotace od města Plzně navýšit dotační prostředky o dodatečných 50 tis. Kč" sdělil ke grantu první náměstek primátora Roman Zarzycký.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR