Grant Talent Plzeň

Formuláře pro vyúčtování nadačních příspěvků

Grant Talent Plzeň

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně.

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 25. 9. 2019

Žádost se všemi přílohami je možné zaslat poštou na adresu Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň, nebo doručit osobně v době pro osobní konzultace (viz Kontakty). Doporučujeme podávat žádosti v průběhu září, aby v  žádosti mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. V přípa Podrobnosti viz Grantová pravidla.

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

Formuláře žádostí, grantová pravidla

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR