Grant Talent Plzeň

Pro rok 2024 zatím grant Talent Plzeň nebyl vypsán. Jeho vypsání předpokládáme v průběhu letních měsíců, uzávěrka pro podávání žádostí bude počátkem října.

Grant Talent Plzeň 2023


Veškeré informace týkající se podání žádostí v rámci grantu Talent Plzeň pro rok 2023 naleznete zde:

-> Více informací / Podání žádosti o nadační příspěvek z grantu Talent Plzeň 2023

Obecneé informace:

Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře (formulář pro jednotlivce, formulář pro právnické osoby) a zasláním příloh na e-mail: granty@nsm.cz. Návod k podání žádosti a potřebné formuláře naleznete na této stránce.

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním subjektům - právnickým osobám), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. 

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně.

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví v odůvodněných případech i od 10 let věku.

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 4. 10. 2023

Doporučujeme podávat žádosti až před datem uzávěrky, aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. Podrobnosti viz Grantová pravidla.

Vyúčtování

Vyúčtování příspěvku z grantu Talent Plzeň musí proběhnout do 30. 11. 2023.

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

Formuláře žádostí, grantová pravidla

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR