Grant Talent Plzeň

Informace pro rok 2022 - Talent Plzeň.

Žádosti v rámci grantu TALENT Plzeň mohou podávat výhradně žadatelé z Plzně. Před podáním žádosti si důkladně prostudujte grantová pravidla a postupujte dle pokynů v nich uvedených.

Tato podpora je určena sportovcům (sportovním oddílům), kteří dosáhli významných sportovních úspěchů v rámci České republiky či lepších. Dle toho, zda žádáte o příspěvek pro jednotlivce či oddíl, si vyberte příslušný formulář (viz níže). Dosažené výsledky doložte (žebříčky, kopie diplomů, novinové články,..).

V případě jednotlivců musí být splněna alespoň jedna z následujích podmínek:

1. Trvalé bydliště ve městě Plzni.

2. Být členem a reprezentovat oddíl na území města Plzně.

Podpora je primárně směřována na věkovou kategorii 12 - 19 let. U některých sportovních odvětví (např. gymnastika, plavání, krasobruslení) a v odůvodněných případech i od 10 let věku.

Vedle sportovních úspěchů je důležité, aby mladí sportovci nezanedbávali také vzdělání. Pro individuální sportovce, kteří prospěli s vyznamenáním (a tuto skutečnost doloží kopií posledního vysvědčení), jsme připravili zvláštní bonus v podobě možného navýšení nadačního příspěvku o částku až 1 000 Kč. Bonus již bude součástí odsouhlasené částky nadačního příspěvku. Následné vyúčtování proběhne standardním způsobem, tj. částka příspěvku odpovídající odsouhlasenému účelu použití se vyúčtuje jako jeden celek.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 4. 10. 2021

Z preventivních důvodů souvisejících s pandemií Covid-19 bude příjem žádostí o nadační příspěvky v rámci grantu Talent Plzeň probíhat následujícím způsobem:

  • Žádost na předepsaném formuláři (dostupné ke stažení jednotlivci: WORD, PDF. Družstva: WORD, PDF) zašlete v elektronické podobě na e-mail: granty@nsm.cz nebo poštou na adresu: Nadace sportující mládeže, Podmostní 4, 301 00 Plzeň.
  • Žádost je možné zaslat ve formátu Word nebo PDF. V případě zaslání vyplněné žádosti ve Wordu je potřeba stránky, kde jsou podpisy, naskenovat (nebo vyfotit), a také zaslat (ideálně zašlete jak ve Wordu tak v PDF).
  • Příjem žádosti Vám potvrdíme na e-mail, ze kterého bude žádost zaslána (kontaktní e-mail uvedený v žádosti).
  • Originál žádosti si uschovejte.
  • Nemáte-li možnost zaslat žádost elektronickou cestou a pokud to budou umožňovat aktuálně platná epidemiologická opatření, je možné žádost doručit i osobně. Výhradně po předchozí dohodě na konkrétní termín. Termín lze sjednat prostřednictvím e-mailu: info@nsm.cz. Následně je nutné dodržet potvrzený čas návštěvy. Zároveň je nutné dodržovat aktuálně platná preventivních opatření (ochrana nosu a úst ve vnitřních prostorách atd.).


Doporučujeme podávat žádosti až před datem uzávěrky, aby mohly být zohledněny výsledky až k samotnému datu uzávěrky grantu. Podrobnosti viz Grantová pravidla.

Rozdělování nadačních příspěvků probíhá systémem otevřeného grantového řízení, do kterého se mohou přihlásit všichni žadatelé, splňující vypsané podmínky.

Vyúčtování

Vyúčtování příspěvku z grantu Talent Plzeň musí proběhnout do 30. 11. 2021.

Formuláře žádostí, grantová pravidla

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR