Pohyb a zdraví

Obecně prospěšnou společnost Pohyb a zdraví o.p.s. založila Nadace sportující mládeže  pro pokrytí širšího záběru podpory sportování mládeže. V roce 2011 došlo k přejmenování společnosti na Pohyb a zdraví, o.p.s. a k rozšíření záběru její činnosti.
Kontakt:
Pohyb a zdraví, o.p.s.
Štrunovy sady 3
301 00 Plzeň
e-mail: sportovani@seznam.cz

Obecně prospěšnou společnost Pohyb a zdraví o.p.s. založila Nadace sportující mládeže  pro pokrytí širšího záběru podpory sportování mládeže. V roce 2011 došlo k přejmenování společnosti na Pohyb a zdraví, o.p.s. a k rozšíření záběru její činnosti. 

Pohyb a zdraví, o.p.s. ve spolupráci s Nadací sportující mládeže a dalšími organizacemi i zcela ve vlastní režii realizuje nebo se podílí na realizaci řady akcí a projektů pro děti a mládež. Mezi nejvýznamnější patří Sportovní hry mateřských škol nebo Festival Sportu. 

Pro více informací o Festivalu Sportu můžete navštívit: 

Kontakt:

e-mail: paz@nsm.cz

Korespondenční adresa:

Pohyb a zdraví, o.p.s.

Podmostní 4

301 00 Plzeň

Sídlo:

Pohyb a zdraví, o.p.s.

Štruncovy sady 3

301 00 Plzeň

Výroční zprávy Pohyb a zdraví, o.p.s.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR