Soutěž Plzeň

Grant Soutěž Plzeň

Grant Soutěž Plzeň není aktuálně vypisován.

 

Cílem NSM je podpořit schopné organizátory sportovních soutěží pořádaných subjekty se sídlem v Plzni. Setkávání a sportovní soutěžení mladé generace chápeme jako žádoucí konfrontaci našich sportovců se závodníky ze zahraničí sloužící též k propagaci dobrého jména města Plzně a recipročním aktivitám v rámci sportovního odvětví. Podpora je zaměřena na sportovních soutěže nadrepublikového, republikového nebo oblastního významu (s účastí zástupců alespoň ze tří krajů ČR).

 

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR