Způsob hodnocení

Způsob bodování výkonů je prováděn tzv. standardními body, které se nazývají T body. Výkon testovaného dítěte se převede na T body tak, že zjistíme, jak moc se liší od výkonu průměrného. Čím je výkon testovaného dítěte více nad průměrem, tím dítě dostává více T bodů. Čím jeho výkon více klesne pod průměr, dostává méně T bodů. 

Následně lze z těchto bodů vymezit několik limitních údajů nebo intervalů a z nich vyplývajích rámcových hodnocení: 

1) Kdo dosáhne přesně průměrného výkonu, dostává 50 T bodů. Výkon pod 50 T bodů značí podprůměrný výkon, body nad 50 T bodů nadprůměrný výkon. 

2) Výkonu mezi 20 T body a 80 T body v jednom testu dosáhne 99 % všech testovaných dětí. 

3) Výkon horší než 20 T bodů znamená zoufalý výkon, dosáhne ho pouze 0,5 % dětí. 

4) 20 až 30 T bodů je též velmi špatné, dosáhnou ho jen 2 % dětí. 

5) 30 až 40 T bodů je podprůměrný výkon, dosáhne ho pravděpodobně 13,5 % dětí. 

6) 40 až 50 T bodů je lehce podprůměrné, ale v podstatě lze říci, že to je průměrný výkon, dosáhne ho 34 % procent dětí. 

7) 50 T bodů je přesně průměrný výkon. 

8) 50 až 60 T bodů je lehce nadprůměrné, ale v podstatě lze říci, že to je průměrný výkon, dosáhne ho 34 % procent dětí. 

9) 60 až 70 T bodů je nadprůměrný výkon, dosáhne ho pravděpodobně 13,5 % dětí. 

10) 70 až 80 T bodů je výborný výkon, dosáhnou ho jen 2 % dětí. 

11) Nad 80 T bodů je vynikající výkon, dosáhne ho pouze 0,5 % dětí. 

Už samotné zařazení podle celkového počtu dosažených bodů v souladu s výše uvedeným rámcovým hodnocením řekne hodně. Je však třeba projít výsledky v jednotlivých testech spolu s výběrem skupiny v druhé části testu a pak se rozhodnout jak postupovat dál, který sport si vybrat.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR