Soutěžní verze

Informace o soutěžní (místní) verzi 

Pro vyhledávání a povzbuzení těch, kteří inklinují ke sportovnímu zápolení, připravila Nadace sportující mládeže soutěžní (místní) verzi testování. Jak už bylo uvedeno, bude ve své výkonnostní oblasti obohacena pouze o „tajný test“ jako překvapení vylosované na začátku soutěžní (místní) akce. 

Ovšem úroveň a organizaci předpokládáme zcela jinou. Chceme pro děti vytvořit atmosféru „dospělácké“ soutěže. S prezentací před soutěží, rozhodčími, rozcvičením, pitným režimem, vyhodnocením, závěrečným protažením a uklidněním atd. 

Nikoliv však s vyhlášením nejlepších jednotlivců. Vycházíme z toho, že značnou roli ve výsledcích hraje věk. Ne ten kalendářní spojený se dnem příchodu dítěte na svět. Ale se dvěma dalšími. Biologickým, který stanovuje konkrétní stupeň biologického vývoje organismu. Ten se může oproti kalendářnímu lišit převážně v úrovni +,- 2 roky. To znamená, že dítě ve věku 10 let může být biologickým vývojem ve věku osmi, ale též 12 let. Navíc musíme počítat s tzv. sportovním věkem, tedy s dobou, po kterou dítě sportuje alespoň dvakrát týdně (2 * 90 minut) pod vedením kvalifikovaného pracovníka (trenér, cvičitel, učitel TV) po dobu 8-10 měsíců (10 měsíců přerušeno různými dny volna jako jsou svátky, kratší školní volno, onemocnění apod.) v roce. 

Ideálně by vlastní soutěži měly předcházet třídní či školní kola jako objektivní výběr zástupců školy na samotnou "oficiální" soutěž. A samozřejmě u každého dítěte výběr jedné skupiny dovednostních testů. 

Struktura a záběr soutěže je vysoce variabilní jak v počtu zúčastněných zástupců školy (nejméně tři, ale může jich být i více) tak v regionu, pro který bude uspořádána. Může mít dokonce postupový charakter. 

Počet soutěžních (místních) akcí záleží hlavně na dostatku finančních prostředků, přestože organizační zajištění předpokládáme především pomocí studentů vysokých nebo vyšších odborných škol.

 

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR