O projektu

Vážení rodiče a učitelé naší mladé generace!

Nadace sportující mládeže (NSM) předkládá vaší pozornosti projekt, kterým chce přispět k popularizaci sportovně pohybových aktivit a kterým chce poradit, jaký okruh sportovních činností by mohl být pro vaše dítě (žáka) nejvhodnější.

Unikátní způsob testování prostřednictvím „Pohybových Předpokladů“(„2P“) není pouhým zjišťováním pohybové připravenosti, ale je projektem jak usnadnit dětem výběr pravidelné sportovní aktivity za pomoci rodičům a s přispěním vychovatelů či vzdělavatelů mladé generace.

Věkové období mezi 7. – 12. rokem je pro většinu lidské populace klíčovým úsekem života pro objevení a následné uplatnění vloh, nadání či talentu. Ve věku kolem deseti let by měl vstupní výběr a zaměření aktivit vrcholit.

Výsledky testu „2P“ by mohly dítě prostřednictvím rodičů nasměrovat na konkrétní pohybové aktivity provozované nejméně dvakrát až třikrát týdně.

Naším cílem je, aby si každé dítě zjistilo úroveň svých pohybových schopností a zároveň si vybralo dovednosti, ke kterým má nejblíže. Každého baví dělat to, co se mu daří, na co je šikovný, v čem je úspěšný. Proč mu tedy nedat šanci si vybrat a tím mu pomoci zvolit si takovou sportovní aktivitu, ke které přirozeně inklinuje? 

Mimořádnost samotného testování spočívá v tom, že je předem známé a pro všechny kdykoliv dostupné jak pro vstupní informace, tak pro porovnání s ostatními. Prostřednictvím statistického zpracování výsledků na internetových stránkách NSM je možné porovnat dosažené výkony z různých dovednostních okruhů.

„2P“ je cíleně zaměřeno právě na věkovou skupinu devítiletých dětí, hochů i dívek s tím, že nastavení jednotlivých testů umožňuje jejich vyzkoušení a do jisté míry i soustředěnou přípravu zhruba od druhého ročníku základní školy, tedy od osmi let.

Na jednotlivé testy je možné připravit se doma, ve sportovních oddílech nebo ve škole bez přehnaných nároků na vybavení. Protože testování má svoji nadstavbovou, soutěžní formu.

Nehledáme však pouze sportovní talenty. Chceme pomoci všem najít vztah ke sportu jako k pravidelné pohybové aktivitě, která je prospěšná lidskému tělu i duchu.

Především rodiče prostřednictvím vstupní doporučené literatury nabádáme k seznámení se s problematikou hledání a podpory talentu obecně. Ze všech nemohou být skvělí sportovci. Ale určitě budou mít talent pro jiné činnosti a sport pro ně bude vítaným doplňkem či odreagováním. Teprve poté nabízíme přiblížení pohybové a sportovní problematiky pro děti i pro dospělé.

Co by však bylo platné jednorázově zjistit, která sportovní aktivita je dítěti blízká, kdyby se nehledal způsob jak ji dále rozvíjet. Proto vám v další příloze předkládáme odkazy na tzv. střešní organizace ve sportu. Z jejich internetových stránek se můžete dostat až ke konkrétní nabídce sportovního vyžití.

A pokud se některý z mladých adeptů stane začínajícím úspěšným sportovcem, je tady znovu Nadace sportující mládeže, aby mu poskytla další podporu a povzbuzení.

Vážení dospělí, věřím tomu, že naše nabídka pro vás bude inspirující nejen ve vztahu k dětem, ale i ve vztahu k sobě samému. Přiznejme si, že málokterý z nás má dostatek všestranného pohybu. Kolik z nás trápí nadbytečné kilogramy tělesné schránky těžce zkoušené vysedáváním u počítače a nadměrně hýčkané automobily! A vypadá to, že s našimi dětmi to bude ještě horší.

  • ČASPV
  • ČSS
  • SSS ČR